BT Business - шаблон joomla Mp3
Услуги

Услуги

Како изведувач и инвеститор на повеќе од 30 објекти а со искуство за висок квалитет за работење и сигурност за навремено извршување на обврските е причина повеќе зошто треба да ги користите услугите кои Ви ги нудиме:

1.Проектирање
Изработка на проектна документација со сите фази и водење на постапка за добивање на одобрение за градба за сите типови на деловни и станбени објекти.

2. Изведување
Изведба на градежни објекти по систем на градење за сите типови на проекти со сопствени човечки ресурси и градежна механизација и опрема.

3. Градежна механизација и опрема
Современа градежна механизација и опрема со сопствен тим за работа.

 

Like us on facebook