BT Business - шаблон joomla Mp3
Сертификати и лиценци

Компанијата МГИ Инвест ЛТД поседува и лиценци и сертификати кои се следниве:

Лиценци

  • Лиценца А за изведувач на градби од прва категорија
  • Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија

Сертификати

  • ISO 9001 2008- стандард за управување со квалитет за изведба на индустриски објекти, инфраструктурни системи, специфични хидро објекти, како и останати објекти од областа на високоградба и нискоградба.
  • ISO 14001 2004 стандард за управување со животна средина во изведба на индустриски објекти, инфраструктурни системи, специфични хидро објекти, како и останати објекти од областа на високоградба и нискоградба.
  • OHSAS 18001 2004 – стандард за управување со здравје и безбеднност при работа во изведба на индустриски објекти, инфраструктурни системи, специфични хидро објекти, како и останати објекти од областа на високоградба и нискоградба.

Тим

Like us on facebook