BT Business - шаблон joomla Mp3
Проекти

Пречистителна станица во Зоолошка - Скопје

About project

Rate it
0.0/5 (0 votes)
Реализирани проекти

Пречистителна станица

-пумпна станица за нечиста вода

-уред за биолошко пречистување

-резервоар за пречистена вода

-доводен цевковод од базен до пумпна станица за нечиста вода

-потисен цевковод од пумпната станица за нечиста вода до уредот за пречистувае

-потисен цевковод од резервоарот после уредот за пречистување до базенот со морски лавови

- довод на вода до езерото за фаминга

- опрема за рециркулација и дезинфекција

Project info

Изработено од: MGI Invest LTD.