BT Business - шаблон joomla Mp3
Проекти

Комунална инфраструктура во Н. Лисиче

About project

Rate it
0.0/5 (0 votes)
Реализирани проекти

Изградба на комунална Инфраструктура  во Н. Лисиче, О.Аеродром

- Водовод

- Атмосферска канализација

- Фекална канализација

- Асфалтирање на улици : Блажо Орландиќ, ул. Новопроектирана 1, ул.Димитар Македонски

- Сообраќајна сигнализација

Project info

Изработено од: MGI Invest LTD.