BT Business - шаблон joomla Mp3
Проекти

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ПОЛЕВАЊЕ; Општина Аеродром

About project

Rate it
0.0/5 (0 votes)
Реализирани проекти

Систем за полевање на територија на О.Аеродром

-Изградба на експлоатационен бунар и Бунарска пумпна станица.

-Изработка на автоматски систем за наводнување со pop up прскалки.

Project info

Изведба: Наводнување
Изработено од: MGI Invest LTD.